Huiswerk groep 5

In groep 5 beginnen we zo langzamerhand met wat huiswerk.

  • Op maandag wordt de psalm die de week ervoor aangeleerd is, overhoord.
  • Op vrijdag wordt Namen en Feiten, die de week ervoor besproken is, schriftelijk overhoord.
  • Tussendoor kan er wat 'leer' of oefenwerk mee naar huis gebracht worden.
    Te denken valt aan:
  1. Tafels (de kinderen moeten inmiddels alle tafels v. 1,2,3,4,5,7,10 kennen!
  2. Woordenschatbegrippen 
  3. etc

De kinderen krijgen soortgelijk huiswerk altijd op papier mee en voorzien van een deadline, zodat u als ouders een oogje in het zeil kunt houden. 

Als we merken dat na een bepaalde toets, de leerstof er nog niet voldoende in zit, kan dat ook mee naar huis genomen worden, om het zich toch nog eigen te maken.

Wanneer u zelf vragen hebt over de ontwikkelingen van uw kind, of uw kind met 'onvoldoendes' thuis komt, komt u gerust eens polsen hoe of wat!